KU­L­T­NA SERIJA KAMIONDŽIJE DO­BI­JA NASTAVAK

KU­L­T­NA SERIJA KAMIONDŽIJE DO­BI­JA NASTAVAK: Ti­ka i Je­zda biće no­vi Pa­ja i Jare

KU­L­T­NA SERIJA KAMIONDŽIJE DO­BI­JA NASTAVAK

KU­L­T­NA SERIJA KAMIONDŽIJE DO­BI­JA NASTAVAK Pri­ča s ra­d­nim na­slo­vom „Vo­zi, ku­me“ na­sta­la je iz pe­ra po­ko­j­nog Go­r­da­na Mihi­ća, a ju­na­ci, kao i le­ge­n­dar­ni Pa­ja i Čka­lja, bi­će vo­za­či ko­ji osta­ju bez posla

RTS i “Telekom Srbija” privode kraju pripreme snimanja serije radnog naslova “Vozi, kume”, koja je na neki način nastavak kultnih “Kamiondžija”. Nezaboravni Paja i Jare, tj. Pavle Vuisić i Miodrag Petrović Čkalja, dobiće svoje naslednike, koji 2020. žive sličnim životom nakon propasti njihovog preduzeća. Glavne je planirano da igraju, kako Kurir ekskluzivno saznaje, Tihomir Stanić i Nenad Jezdić, a scenario potpisuje ponovo veliki Gordan Mihić.

Mihić je prvobitno napisao 12 epizoda, a dobio je narudžbinu za osam, koje je uspeo da završi nekoliko meseci pre iznenadne smrti. Nova serija nije rimejk “Kamiondžija” nego će Tika i Jezda ispričati neku novu priču. U nastavku videćemo i Paju i Jareta, ali na koji način još uvek ostaje tajna.

Mesto-za-rekl-300x156

Pripremana tri godine

– Serija će gledaoce možda podsetiti na “Kamiondžije“, ali obrađivaće današnje probleme i priče. Po žanru je komedija i govori o malim ljudima i njihovim sudbinama. Junaci se bore da prehrane svoje porodice. Gordan je napisao jedan topao i duhovit scenario, kakav se dugo nije pojavio. Neka čudna emocija i duhovitost – objašnjava za Kurir Garić, koji trenutno priprema novu sezonu “Vojne akademije”.

Snimaće pola godine

Mihić je autor i scenarija za čuvene “Kamiondžije“, koje su premijerno prikazane 1973. godine na TV Beograd. Zbog velike popularnosti serije, snimani su nastavci – film “Paja i Jare” 1974, serija “Kamiondžije opet voze” 1983. i film “Kamiondžije ponovo voze” 1984. Ekipa ima težak zadatak da nadmaši omiljene junake koje je volela cela Jugoslavija. Snimanje nastavka planirano je da traje šest meseci.

Od novih serija uveliko se snimaju “Švindleri“, a u planu su i “Beležnica profesora Miškovića” i “Nečista krv“.

Ve­ro­va­li ili ne PA­JA I ČKA­LJA NI­SU GOVORILI

Za­ni­mlji­vo je da Pa­vle Vui­sić i Mio­drag Pe­tro­vić Čka­lja, dve gluma­č­ke le­ge­n­de, u pri­vat­nom ži­vo­tu ni­su go­vo­ri­li.

– Ja Čka­lju ni­kad ni­sam upo­zna­la. Kad ma­lo bo­lje po­gle­da­te Čkalju i Pa­vla, vi­de­će­te da je to ne­mo­gu­ća fu­zi­ja. Čka­lja je stopos­to­t­ni glu­mac i do kra­j­njih gra­ni­ca je išao u svo­joj glu­mi. Pavle uo­p­šte ni­je bio glu­mac. Znao je re­ći: „Ja se sa­mo ponašam.“ I isti­na je – ce­log se ži­vo­ta po­na­šao – re­kla je Mi­r­ja­na Vui­sić no­vi­na­ru Nju­zvi­ka Ale­k­san­dru Đu­ri­či­ću u knji­zi „Po­sle faronta“.

Ko­li­ko su za­ra­di­li glumci PA­JI 110.000, A ČKA­LJI SA­MO 50.000 DINARA

Pavle Vuisić nije hteo da snimi nastavak “Kamiondžija”, a pristao je nakon što su povećali honorar njegovom partneru.

– Paja je tražio honorar od 110.000 dinara. Producenti su poludeli jer je maksimalni honorar za glavne glumce iznosio 12.000 i nije postojala zakonska mogućnost da mu daju više. Samo je odmahnuo rukom. Onda su oni pronašli način da naprave video-kasete koje će se prodavati gastarbajterima i osigurali mu traženi novac. Ali Pavle je imao novi zahtev – honorar se mora povećati i Čkalji, i to barem na 50.000. Tako je snimljen nastavak “Kamiondžija” – ispričala je supruga velikog glumca.

(Kurir.rs / Lju­bo­mir Radanov / Foto:Dragana Udovičić, Vladimir Šporčić)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *