OBAVEŠTENjE ZAPRAŠIVANjE KOMARACA OBAVEŠTENJE ZAPRAŠIVANJE KOMARACA  Obaveštavamo Vas da će Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju EKO-SAN PLUS D.O.O. izvršiti tretman suzbijanja odraslih komaraca, na…